Centre Sanitari de Salut Mental.

Reconegut pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

què fem?

Psicologia clínica

Diagnòstic i tractament psicològic a nens i adolescents que presenten dificultats de tipus emocional o psicopatologies.

Trastorns afectius i emocionals de la conducta.

Trastorns del son i l’alimentació.

Trauma i Dol: valoració de la situació familiar i emocional. Prevenció dels efectes negatius del dol. Acompanyament a través de les fases del dol.

Dificultats de comportament (manca d’autocontrol, irritabilitat, impulsivitat, dificultats en la regulació).

Trastorns d’ansietat, pors o manies, tics, enuresi, encopresi.

Acompanyament a les famílies en el procés de separació o divorci. Tractament psicològic en famílies adoptives i els seus fills.

Teràpia familiar i de parella

Atenció clínica i diagnòstic a parelles i famílies per tractar dinàmiques relacionals problemàtiques i conflictes en la vida conjugal o familiar.

Conflictes en les relacions parento-filials.

Conflictes en les parelles. Infidelitat.

Dificultats i conflictes en la convivència familiar.

Problemes d’ autoritat parental/maternal.

Dificultats en la reconstrucció familiar.

Dificultats en famílies monoparentals.

Dificultats en famílies amb fills acollits i/o adoptats/des.

Logopèdia

Diagnòstic i tractament de nens i nenes amb dificultat en el llenguatge oral o escrit.

Retard en l’adquisició del llenguatge.

Error de parla de base auditiva o miofuncional. Disfluència: parla ràpida, lenta o quequeig.

Psicologia cognitiva

Valoració, diagnòstic i tractament de les diferents dificultats d’aprenentatge i/o del comportament en nens i adolescents de 4 a 16 anys.

Diagnòstic i tractament específic de TDA/H i dislèxia.

Coordinacions amb les escoles i recomanacions de mesures d’adaptació per cada cas, si s’escau.

Psiquiatria infanto-juvenil

Diagnòstic i tractament de totes aquelles patologies infantils i de l’adolescent, que requereixen una atenció psiquiàtrica com trastorns del comportament, patologia autista, trastorns depressius entre d’altres.

 Valoració i prescripció de tractament farmacològic en els casos que ho requereixin.

Espai a casa

Reeducació psicopedagògica un cop per setmana a casa, per atendre nens i nenes de 6 a 16 anys amb necessitats educatives específiques de reeducació cognitiva.

com treballem?

En els diversos tractaments, sempre ens basem en un treball sistèmic i multidisciplinari, coordinat amb la família, l’escola i altres especialistes.

Les psicoteràpies es realitzen des d’una perspectiva psicoanalítica relacional i treballant amb pares.

La unitat de psicologia cognitiva i neuropsicologia intervé en els àmbits familiar, escolar i psico educatiu.

Treballem des de la rigorusitat i la confidencialitat necessària per dur a terme una bona feina.

En col·laboració amb les escoles a nivell d’orientació, assessorament i docència. Sovint fem xerrades a escoles i a pares.

Centre acreditat com a Consulta de Psicologia Sanitària.

En col·laboració amb la Universitat Ramon Llull de Barcelona, sent centre de pràctiques del Master General sanitari. Atenem en català, castellà, francès i anglès.

Amb hores concertades.

qui som?

Gemma Pou

gpou@espaialella.com

Psicòloga general sanitària – Europsy Clínica

Llicenciada en psicologia per la UB.

Postgrau de  Psicoterapeutes infanto-juvenil a Hospital sant Joan de Déu

Màster Teràpia familiar i de Parella, URLL, Blanquerna.

Tutora pràctiques Grau de Psicologia i Màster General sanitari de Blanquerna.

Helena Cambra

hcambra@espaialella.com

Psicòloga general sanitària – Neuropsicologia infantil.

Llicenciada en psicologia per la UAB.

Màster de Psicoteràpia per l’Institut Mensalus.

Màster de Rehabilitació Neurpsicològica i Estimulació Cognitiva per l’Institut Guttmann.

 

Silvia Alonso

salonso@espaialella.com

Logopeda – Psicòloga – Psicopedagoga

Graduada en logopèdia per la UAB.

Graduada en psicologia per la UOC.

Màster de Psicopedagogia per la UB.

Postgrau Detecció i tractament de les dificultats específiques de la lectura per la UB.

Helena Ramón

hramon@espaialella.com

Graduada en psicologia per la Universitat Ramon Llull.

 Màster en Psicologia General Sanitària per la Universitat Ramon Llull.

Màster universitari de Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d’Intervenció per la UOC.

contacte

Adreça:

C/ Gurri, 6
08328 Alella
(Barcelona)

Email:

info@espaialella.com

Tel:

+34 606 42 52 22