Centre Sanitari de Salut Mental.

Reconegut pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

què fem?

Psicologia clínica

Diagnòstic i tractament psicològic a nens i adolescents que presenten dificultats de tipus emocional o psicopatologies.

Trastorns afectius i emocionals de la conducta.

Trastorns del son i l’alimentació.

Trauma i Dol: valoració de la situació familiar i emocional. Prevenció dels efectes negatius del dol. Acompanyament a través de les fases del dol.

Dificultats de comportament (manca d’autocontrol, irritabilitat, impulsivitat, dificultats en la regulació).

Trastorns d’ansietat, pors o manies, tics, enuresi, encopresi.

Acompanyament a les famílies en el procés de separació o divorci. Tractament psicològic en famílies adoptives i els seus fills.

Teràpia familiar i de parella

Atenció clínica i diagnòstic a parelles i famílies per tractar dinàmiques relacionals problemàtiques i conflictes en la vida conjugal o familiar.

Conflictes en les relacions parento-filials.

Conflictes en les parelles. Infidelitat.

Dificultats i conflictes en la convivència familiar.

Problemes d’ autoritat parental/maternal.

Dificultats en la reconstrucció familiar.

Dificultats en famílies monoparentals.

Dificultats en famílies amb fills acollits i/o adoptats/des.

Logopèdia

Diagnòstic i tractament de nens i nenes amb dificultat en el llenguatge oral o escrit.

Retard en l’adquisició del llenguatge.

Error de parla de base auditiva o miofuncional. Disfluència: parla ràpida, lenta o quequeig.

Psicologia cognitiva

Valoració, diagnòstic i tractament de les diferents dificultats d’aprenentatge i/o del comportament en nens i adolescents de 4 a 16 anys.

Diagnòstic i tractament específic de TDA/H i dislèxia.

Coordinacions amb les escoles i recomanacions de mesures d’adaptació per cada cas, si s’escau.

Psiquiatria infanto-juvenil

Diagnòstic i tractament de totes aquelles patologies infantils i de l’adolescent, que requereixen una atenció psiquiàtrica com trastorns del comportament, patologia autista, trastorns depressius entre d’altres.

 Valoració i prescripció de tractament farmacològic en els casos que ho requereixin.

Espai a casa

Reeducació psicopedagògica un cop per setmana a casa, per atendre nens i nenes de 6 a 16 anys amb necessitats educatives específiques de reeducació cognitiva.

Les coordinacions amb l’escola i familia es fan des de l’Espai, el que garanteix els resultats esperats i mantenint la confidencialitat i rigor de la nostra intervenció psicològica.

Espai (Centre UBinding)

El programa UBinding Famílies és una intervenció per infants i adolescents per a la millora de les seves habilitats lectores. És una proposta completament individualitzada i adaptada a cada persona.

La tecnologia i el factor humà d’un equip altament especialitzat en aquest àmbit formen un tàndem inigualable avalat pels bons resultats obtinguts en les intervencions realitzades. La intervenció es pot realitzar en format online, així que et podem atendre des de qualsevol lloc del món.

com treballem?

En els diversos tractaments, sempre ens basem en un treball sistèmic i multidisciplinari, coordinat amb la família, l’escola i altres especialistes.

Les psicoteràpies es realitzen des d’una perspectiva psicoanalítica relacional i treballant amb pares.

La unitat de psicologia cognitiva i neuropsicologia intervé en els àmbits familiar, escolar i psico educatiu.

Treballem des de la rigorusitat i la confidencialitat necessària per dur a terme una bona feina.

En col·laboració amb les escoles a nivell d’orientació, assessorament i docència. Sovint fem xerrades a escoles i a pares.

Centre acreditat com a Consulta de Psicologia Sanitària.

En col·laboració amb la Universitat Ramon Llull de Barcelona, sent centre de pràctiques del Master General sanitari. Atenem en català, castellà, francès i anglès.

Amb hores concertades.

qui som?

Gemma Pou

gpou@espaialella.com

Psicòloga general sanitària – Europsy Clínica

Llicenciada en psicologia per la UB.

Postgrau de  Psicoterapeutes infanto-juvenil a Hospital sant Joan de Déu

Màster Teràpia familiar i de Parella, URLL, Blanquerna.

Tutora pràctiques Grau de Psicologia i Màster General sanitari de Blanquerna.

Helena Ramón

hramon@espaialella.com

Psicòloga general sanitària

Graduada en psicologia per la Universitat Ramón Llull

Màster en Psicologia General Sanitària per la Universitat Ramon Llull.

Màster universitari de Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d’Intervenció per la UOC.

Silvia Alonso

salonso@espaialella.com

Logopeda – Psicòloga – Psicopedagoga

Graduada en logopèdia per la UAB.

Graduada en psicologia per la UOC.

Màster de Psicopedagogia per la UB.

Postgrau Detecció i tractament de les dificultats específiques de la lectura per la UB.

Georgina Navarro

Psicòloga general sanitària

Graduada en psicologia per la Universitat Ramón Llull

Màster en Psicologia General Sanitària per la Universitat Ramon Llull.

Realizant Màster en Psicopedagogia per la Universitat Oberta de Catalunya.

 

 

Laia Lerín Roca

Psicòloga

Graduada en Psicologia per la UB.

Màster en Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i estratègies d’intervenció UOC.

Postgrau detecció i intervenció de les dificultats de l’aprenentatge per la UB.

Màster en Coaching personal i educatiu IEC.

 

 

 

Dr. Ivan Ollé

Psiquiatra infantojuvenil i psicoterapeuta

Màster en Terapia cognitivo-social. Universitat de Barcelona.

Màster en Neurociències. Universitat de les Illes Balears.

 

 

contacte

Adreça:

C/ Gurri, 6
08328 Alella
(Barcelona)

Email:

info@espaialella.com

Tel:

+34 606 42 52 22